ลูกข่างซีดี เรียนรู้พลังงานจลน์

5,059      882
 
Creative Commons License
ลูกข่างซีดี เรียนรู้พลังงานจลน์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ลูกข่างซีดี เรียนรู้พลังงานจลน์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ลูกข่างซีดีเป็นสื่อเรียนรู้เรื่องพลังงานจลน์แบบที่สามารถทำเองได้ง่ายๆ โดยมีอุปกรณ์ดังนี้ 1) แผ่นซีดีเก่า 2) ลูกปิงปอง 3) ฝาขวดน้ำดื่มพลาสติก 4) กาวยาง 5) กระดาษ (ระบายสีตกแต่งบนแผ่นซีดี) และ 6) ดินสอสี ซึ่งพลังงานจลน์เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุในแนวตั้งฉาก แรงจากการหมุนตัวของลูกข่างที่คงที่เกิดเป็นแรงเฉื่อย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : งานประดิษฐ์, วัสดุเหลือใช้, ฟิสิกส์, แรงเฉื่่อย, ของเล่นวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์, พลังงานจลน์, DIY, ลูกข่างซีดี, STEM, มิวเซียมสยาม, ทำเองได้ง่าย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2562). ลูกข่างซีดี เรียนรู้พลังงานจลน์, 15 มกราคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111972
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2562). "ลูกข่างซีดี เรียนรู้พลังงานจลน์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111972. (15 มกราคม 2562)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "ลูกข่างซีดี เรียนรู้พลังงานจลน์". 15 มกราคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111972.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ลูกข่างซีดี เรียนรู้พลังงานจลน์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว