รูปปั้นสิงห์ ศิลปไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

684      518
 
Creative Commons License
รูปปั้นสิงห์ ศิลปไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : รูปปั้นสิงห์ ศิลปไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : รูปปั้นสิงห์ ศิลปไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : รูปปั้นสิงห์, ไทยใหญ่, แม่ฮ่องสอน, ศาสนสถาน, วัด, ความเชื่อทางศาสนา, รูปปั้น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2558). รูปปั้นสิงห์ ศิลปไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 9 กันยายน 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/1124
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2558). "รูปปั้นสิงห์ ศิลปไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/1124. (9 กันยายน 2558)
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. "รูปปั้นสิงห์ ศิลปไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน". 9 กันยายน 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/1124.


รีวิว : รูปปั้นสิงห์ ศิลปไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว