บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  15,658
  3,839

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำอธิบาย :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ, Digital Media, สื่อดิจิทัล, Code of Conduct, Standard, มาตรฐานการจัดการสื่อดิจิทัล, แนวปฏิบัติ, Guideline
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
11,827
ผู้เข้าชม
621,657
ดาวน์โหลด
678,195
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 15,658
ตราครุฑ 8,162
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 8,082
ร้านขายน้ำผลไม้ปั่น 7,011
ตราครุฑ 4,076

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
หาดยะนุ้ย 20 กันยายน 2564
หาดยะนุ้ย 20 กันยายน 2564
หาดยะนุ้ย 20 กันยายน 2564
หาดยะนุ้ย 20 กันยายน 2564
หาดยะนุ้ย 20 กันยายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 15,658 3,839
2 ตราครุฑ 8,162 20,407
3 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 8,082 3,417
4 ร้านขายน้ำผลไม้ปั่น 7,011 48,769
5 ตราครุฑ 4,076 1,287
6 ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม 3,559 4,467
7 ใบงานฝึกปฏิบัติการพิมพ์ MS Word 3,268 780
8 คู่มือการสร้างเอกสารงานพิมพ์คุณภาพด้วย MS Word 2007 3,137 1,292
9 ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ) 2,862 833
10 กล่องใส่ทิชชูในห้องน้ำ 2,452 2,491