บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  39,990
  4,589

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำอธิบาย :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ, Digital Media, สื่อดิจิทัล, Code of Conduct, Standard, มาตรฐานการจัดการสื่อดิจิทัล, แนวปฏิบัติ, Guideline
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
12,763
ผู้เข้าชม
1,216,646
ดาวน์โหลด
1,004,720
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 39,990
ตราครุฑ 12,119
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 9,569
ร้านขายน้ำผลไม้ปั่น 7,887
Thai Open GLAM 6,745

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
บรรยากาศจุดบริการฉีดวัคซีน​สถานีกลางบางซื่อ 12 มิถุนายน 2565
บรรยากาศจุดบริการฉีดวัคซีน​สถานีกลางบางซื่อ 12 มิถุนายน 2565
บรรยากาศจุดบริการฉีดวัคซีน​สถานีกลางบางซื่อ 12 มิถุนายน 2565
บรรยากาศจุดบริการฉีดวัคซีน​สถานีกลางบางซื่อ 12 มิถุนายน 2565
อุบัติเหตุ 11 มิถุนายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 39,990 4,589
2 ตราครุฑ 12,119 105,272
3 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 9,569 4,101
4 ร้านขายน้ำผลไม้ปั่น 7,887 50,577
5 Thai Open GLAM 6,745 647
6 ใบงานฝึกปฏิบัติการพิมพ์ MS Word 6,468 3,141
7 ตราครุฑ 5,624 1,947
8 ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ) 5,143 1,275
9 พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4,425 1,529
10 ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม 4,338 4,779