การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero for chrome กับ MicroSoft Office Word

3,714      1,357
 
Creative Commons License
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero for chrome กับ MicroSoft Office Word ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero for chrome กับ MicroSoft Office Word
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บรรณานุกรม, Bibliography Reference Citation Boonlert Aroonpiboon Zotero OpenOffice.org Writer, zotero, Bibliography
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : Boonkiat Chetchamnongnuch
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Full Course, หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
Boonkiat Chetchamnongnuch, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2564). การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero for chrome กับ MicroSoft Office Word, 27 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113265
Boonkiat Chetchamnongnuch, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2564). "การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero for chrome กับ MicroSoft Office Word". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113265. (27 กรกฎาคม 2564)
Boonkiat Chetchamnongnuch, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. "การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero for chrome กับ MicroSoft Office Word". 27 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113265.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero for chrome กับ MicroSoft Office Word

ไม่พบข้อมูลการรีวิว