ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม

4,453      4,936
 
Creative Commons License
ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม, งานประดิษฐ์, งานฝีมือ, ของประดับตกแต่ง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ปวช., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2559). ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม, 8 กุมภาพันธ์ 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/11561
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2559). "ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/11561. (8 กุมภาพันธ์ 2559)
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. "ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม". 8 กุมภาพันธ์ 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/11561.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว