ร้านขายน้ำผลไม้ปั่น

ข้อมูลผลงาน

  6,294      48,192     
 
Creative Commons License
ร้านขายน้ำผลไม้ปั่น is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ร้านขายน้ำผลไม้ปั่น
คำอธิบาย :  ร้านขายน้ำผลไม้ปั่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   ร้านขายน้ำผลไม้ปั่น, เครื่องปั่น, น้ำเชื่อม, ผลไม้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (341.95 KB)