โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย

1,289      743
 
Creative Commons License
โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : งานแผนกลยุทธ์การตลาด ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ได้จัดทำรายงานการศึกษาเรื่อง โอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย ซึ่งเน้นสมุนไพรหลัก 4 ชนิด ประกอบด้วย บัวบก ขมิ้นชัน ไพล และกระชายดำ โดยรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สร้างตลาดสารสกัดให้กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ที่ ศน. ได้มีส่วนร่วมดำเนินการ รายงานฉบับนี้ ได้ศึกษาและรวบรวมมูลค่าสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมายทั้ง 4 ชนิดอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และมีการศึกษาสถานภาพของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป้าหมาย รวมถึงการนำไปใช้ต่างๆ (Applications) ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ โดยหวังว่าข้อมูลในรายงานฉบับนี้ จะทำให้เห็นภาพของโครงสร้างตลาดและสามารถนำไปต่อยอดในงานวิจัยและพัฒนา และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนให้สามารถตอบโจทย์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Pharmacology, ไพล, สมุนไพร, เภสัชวิทยา, พืชสมุนไพร, Herbs, ขมิ้นชัน, Medicinal plants, การจัดการตลาด, กระชายดำ, บัวบก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฝ่ายธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฝ่ายธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2562). โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย, 17 มกราคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113968
ฝ่ายธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2562). "โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113968. (17 มกราคม 2562)
ฝ่ายธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ. "โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย". 17 มกราคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113968.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (22,408)
จำนวนผู้เข้าชม (17,944)
จำนวนผู้เข้าชม (11,016)

รีวิว : โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว