รูปภาพหน้าปก Byte February 1991

4,766      268
 
Creative Commons License
รูปภาพหน้าปก Byte February 1991 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : รูปภาพหน้าปก Byte February 1991
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : computer, laptops, technical, program, USA, byte, smallsystems, technology
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : Byte
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
Byte. (2562). รูปภาพหน้าปก Byte February 1991, 5 กุมภาพันธ์ 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/114889
Byte. (2562). "รูปภาพหน้าปก Byte February 1991". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/114889. (5 กุมภาพันธ์ 2562)
Byte. "รูปภาพหน้าปก Byte February 1991". 5 กุมภาพันธ์ 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/114889.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : รูปภาพหน้าปก Byte February 1991

ไม่พบข้อมูลการรีวิว