จักสานถักทอ

1,682      258
 
Creative Commons License
จักสานถักทอ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : จักสานถักทอ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การสาธิตการจักสาน ในงาน "กาดสืบสานครัวฮัก" และ "กาดสืบสานงานทำมือ" วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ล้านนา, เชียงใหม่, งานทำมือ, จักสาน, สาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, อัมพร (สืบสานล้านนา), แดง พรหมเย็น, บัวศรี สมเที่ยง, ผัน จันสาม
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, สันติ สวนศรี, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, อัมพร (สืบสานล้านนา), แดง พรหมเย็น, บัวศรี สมเที่ยง, ผัน จันสาม. (2562). จักสานถักทอ, 11 กุมภาพันธ์ 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116169
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, สันติ สวนศรี, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, อัมพร (สืบสานล้านนา), แดง พรหมเย็น, บัวศรี สมเที่ยง, ผัน จันสาม. (2562). "จักสานถักทอ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116169. (11 กุมภาพันธ์ 2562)
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, สันติ สวนศรี, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, อัมพร (สืบสานล้านนา), แดง พรหมเย็น, บัวศรี สมเที่ยง, ผัน จันสาม. "จักสานถักทอ". 11 กุมภาพันธ์ 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116169.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (12,521)
จำนวนผู้เข้าชม (11,116)
จำนวนผู้เข้าชม (9,510)

รีวิว : จักสานถักทอ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว