สร้างสรรค์คุณค่าข้าวไทยด้วยเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน

684      944
 
Creative Commons License
สร้างสรรค์คุณค่าข้าวไทยด้วยเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สร้างสรรค์คุณค่าข้าวไทยด้วยเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ข้าวและวิตามินบี 9, สารออกฤทธิ์จากข้าวมีสี, ข้าวสำหรับผู้ป่วยทางสมอง, ข้าวสำหรับผู้ป่วยระบบหลอดเลือดและหัวใจ, การวิจัยเรื่องข้าว, ข้าว, สารสกัดจากข้าว, โภชนาการ, ข้าวไทย, ข้าวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, คุณค่าข้าวไทย, โภชนเภสัชจากน้ำมันรำข้าว, น้ำมันรำข้าว, ข้าวสีและสารสำคัญ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). (2562). สร้างสรรค์คุณค่าข้าวไทยด้วยเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน, 7 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117059
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). (2562). "สร้างสรรค์คุณค่าข้าวไทยด้วยเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117059. (7 มีนาคม 2562)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). "สร้างสรรค์คุณค่าข้าวไทยด้วยเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน". 7 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117059.


รีวิว : สร้างสรรค์คุณค่าข้าวไทยด้วยเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว