กระต่าย

ข้อมูลผลงาน

  171      90     
 
Creative Commons License
กระต่าย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กระต่าย
คำอธิบาย :  กระต่าย (Rabbit) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีประโยชน์ในหลายด้าน โดยเฉพาะการนำมาปรุงเป็นอาหาร และเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงาม ในด้านการเป็นอาหาร จัดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์เร็ว เนื้อมีลักษณะนุ่มละเอียด ให้รสชาติดี มีโปรตีนสูง และไขมันน้อย ส่วนการเลี้ยงเพื่อความสวยงามเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เชื่อง เลี้ยงง่าย มีขนสวยงาม และหลากหลายสี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พีคค์ โหรา
คำสำคัญ :   สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, Rabbit, กระต่าย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.83 MB)