พู่จอมพล

ข้อมูลผลงาน

  227      490     
 
Creative Commons License
พู่จอมพล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พู่จอมพล
คำอธิบาย :  พู่จอมพล Calliandra haematocephala Hassk.
วงศ์ Fabaceae
ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 5 ม. หูใบรูปใบหอก ยาว 0.5-1 ซม. ใบประกอบ 2 ชั้น เรียงเวียน
มีใบประกอบย่อยคู่เดียวหรือ 2 คู่ ยาวประมาณ 10 ซม. ใบย่อยมี 5-10 คู่ รูปรี หรือขอบขนาน ยาว 1.5-3 ซม. ก้านใบสั้นมากหรือไร้ก้าน คู่ปลายมีขนาดใหญ่ กว่าใบอื่น ๆ ช่วงปลายโค้งเล็กน้อยด้านเดียว แผ่นใบมีขนสั้นนุ่มตามเส้นแขนงใบด้านล่าง ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลางยาวได้ถึง 7 ซม. สีขาว แดง หรือชมพู ดอกขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายจักตื้น ๆ 5 แฉก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด แฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง เกสรเพศผู้จำนวนมาก เชื่อมติดกันที่โคนแบบกลุ่มเดียว สีขาว รังไข่มีก้านสั้น ๆ ก้านเกสรเพศเมียรูปเส้นด้ายยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลเป็นฝักรูปแถบ แบน หนา โค้งเล็กน้อยยาวได้ถึง 10 ซม. เมล็ดมีได้ถึง 8 เมล็ด กลม ๆ แบนมีถิ่นกำเนิดในโบลิเวีย เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน

สถานที่ถ่ายทำ : อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พีคค์ โหรา
คำสำคัญ :   เกสรเพศเมีย, สีขาว, พููู่จอมพล, ไม้ประดับ, แดง, ชมพู
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ