โปสเตอร์โครงการสื่อสาระออนไลน์ฯ ในงาน NAC2019

ข้อมูลผลงาน

  144      45     
 
Creative Commons License
โปสเตอร์โครงการสื่อสาระออนไลน์ฯ ในงาน NAC2019 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โปสเตอร์โครงการสื่อสาระออนไลน์ฯ ในงาน NAC2019
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (409.43 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง