เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา

2,017      414
 
Creative Commons License
เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เมี่ยงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านของชาวภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำใบชาอัสสัมมาแปรรูปโดยการหมักตามธรรมชาติจนได้ใบชาออกฤทธิ์ที่มีผลดีต่อสุขภาพอีกทั้งยังผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวล้านนามาอย่างยาวนาน ทั้งนำมาใช้ในการประกอบอาหาร ทำเครื่องดื่ม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประกอบพิธีกรรมต่างๆ นอกจากนี้ป่าเมี่ยงยังช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ... แต่ด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป "เมี่ยง" จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหน ติดตามได้ใน "เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา" จัดทำโดย ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ หัวหน้าโครงการ "การบูรณาการงานวิจัยชาเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วิถีชีวิต, เมี่ยง, ป่าเมี่ยง, เกษตรกร, การเกษตร, การแปรรูป
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุจิน ศรีวัฒนะ, ผศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, VDO Clip, Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุจิน ศรีวัฒนะ, ผศ.ดร., เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). (2562). เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา, 26 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118365
สุจิน ศรีวัฒนะ, ผศ.ดร., เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). (2562). "เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118365. (26 มีนาคม 2562)
สุจิน ศรีวัฒนะ, ผศ.ดร., เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). "เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา". 26 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118365.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว