หออัตลักษณ์นคร

2,243      1,242
 
Creative Commons License
หออัตลักษณ์นคร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หออัตลักษณ์นคร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หออัตลักษณ์นคร เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเมืองน่าน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่, หออัตลักษณ์นคร, จ.น่าน, แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บดินทร์ กุศลเสริมสุข
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2559). หออัตลักษณ์นคร, 11 กุมภาพันธ์ 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/11837
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2559). "หออัตลักษณ์นคร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/11837. (11 กุมภาพันธ์ 2559)
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. "หออัตลักษณ์นคร". 11 กุมภาพันธ์ 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/11837.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หออัตลักษณ์นคร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว