บานชื่น

157      98
 
Creative Commons License
บานชื่น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : บานชื่น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดอกบานชื่น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภาสกร เตือประโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2562). บานชื่น, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118477
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2562). "บานชื่น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118477. (27 มีนาคม 2562)
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. "บานชื่น". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118477.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (684)
จำนวนผู้เข้าชม (469)

รีวิว : บานชื่น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว