ป้ายชื่อ และของที่ระลึกวิทยากร

ข้อมูลผลงาน

  1,460      915     
 
Creative Commons License
ป้ายชื่อ และของที่ระลึกวิทยากร is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ป้ายชื่อ และของที่ระลึกวิทยากร
คำอธิบาย :  ป้ายชื่อ และของที่ระลึกวิทยากร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   วิทยากร, Traning, งานสัมมนาทางวิชาการ, Conference, seminar, การฝึกอบรม, งานฝึกอบรมสัมมนา, ป้ายคล้องคอ, ป้ายชื่อ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (99.32 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง