ต้นหม่อน

788      145
 
Creative Commons License
ต้นหม่อน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ต้นหม่อน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ต้นหม่อนสำหรับใช้เป็นอาหารของหนอนไหม โดยชุมชนชาวกูยบ้านกู่ นอกจากจะทำนาปลูกข้าว ยังมีการเลี้ยงหนอนไหมเพื่อทอผ้าไหม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ต้นหม่อน, ชาวกูย, หม่อน, ศรีสะเกษ, การปลูกหม่อน, การเลี้ยงไหม, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธนากร พรมลิ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2562). ต้นหม่อน, 29 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/127832
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2562). "ต้นหม่อน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/127832. (29 มีนาคม 2562)
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. "ต้นหม่อน". 29 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/127832.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ต้นหม่อน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว