ธนากร พรมลิ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  17,770
  678

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  กบจำศีล
คำอธิบาย :  การหาและจับกบที่อยู่ในโพรงดินระหว่างจำศีล ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ มีความเชื่อว่า ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 จะมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้น 3 อย่างคือ 1.กบไม่มีปาก คือจะมีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นปิดรูกบ เป็นอันว่าวันนั้นกบจำศีล ไม่ฆ่าสัตว์อื่นๆ เป็นอาหาร 2.นากไม่มีรูทวาร คือมีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นปิดทวารหนักของตัวนาก เป็นอันว่านากจะไม่ขับถ่ายในวันนั้น เพราะไม่ได้กินอาหาร และ 3.มะขามป้อมจะมีรสหวาน ตามธรรมชาติ กบหายใจทางผิวหนัง และยังหายใจโดยใช้ปอด โดยอากาศจะผ่านเข้าทางรูจมูกสู่ช่องปาก แล้วเข้าสู่หลอดลมและปอด เยื่อบุช่องปากของกบจะมีเส้นเลือดฝอยมากมายเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนอากาศ กบจําศีล คือ การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากช่วงฤดูหนาว (รวมถึงฤดูแล้ง) แหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยทั่วไปจะแห้งขอด อาหารของกบจะขาดแคลน ต่างจากฤดูฝนซึ่งมีสัตว์และแมลงตัวเล็ก ให้หากิน จึงเป็นช่วงเวลาที่กบ จะฝังตัวหลบอยู่ในโพรงใต้ดิน หรือ โคลนตามบ่อและคู อย่างสงบ นอนสงบนิ่ง หลับตา ปิดรูจมูก และหุบปากสนิท ใช้ผิวหนังทำหน้าที่หายใจเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้สูญเสียพลังงานภายในตัวน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงบรรยากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาว (รวมถึงอากาศร้อนในฤดูแล้ง) อาหารที่ใช้เลี้ยงตัวเองในระหว่างนี้จะได้จากไขมันซึ่งสะสมอยู่ภายในร่างกาย จึงเรียกการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนี้ว่า กบจำศีล
คำสำคัญ :   กบจำศีล, การจับกบ, กบไม่มีปาก, ชาวกูย, ชาวกวย, กบ, ธรรมชาติ, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่, การเอาตัวรอดตามธรรมชาติ, การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
เจ้าของผลงานร่วม :   ธนากร พรมลิ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
1,959
ผู้เข้าชม
205,577
ดาวน์โหลด
223,395
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
กบจำศีล 17,770
VDO บ้านของชาวกูย 5,341
ภาพถ่ายหลวงพ่องาม วัดบ้านกู่ 1,710
การแต่งกายของชาวกูยบ้านกู่ 1,535
VDO วัดบ้านกู่ 929

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
กระทง 29 พฤศจิกายน 2564
ลอยกระทง 29 พฤศจิกายน 2564
กระทง 29 พฤศจิกายน 2564
ลอยกระทง 29 พฤศจิกายน 2564
สวนเกษตร 29 พฤศจิกายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล