ไหสาโท

1,126      690
 
Creative Commons License
ไหสาโท ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไหสาโท
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สาโท หมายถึง จัดเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์จากไวน์ข้าว (rice wine) ทำได้ด้วยการนำข้าวเหนียวนึ่ง ปล่อยให้เย็น แล้วนำมาคลุกเคล้ากับผงลูกแป้งที่บดแล้ว ก่อนนำหมักในภาชนะปิดสนิท (มีช่องอากาศเล็กน้อย) นาน 20-35 วัน จนเกิดการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาล และเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ ก่อนแยกน้ำสาโทพร้อมดื่ม สาโท นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมของชุมชนชาวกูยบ้านกู่ เช่น การใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้ในประเพณีหวัวบุญเบิกฟ้า หรือพิธีกรรมแกลมอ (การรักษาโรคด้วยเพลงดนตรี)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไหสาโท, เครื่องประกอบพิธีกรรม, เหล้า, แกลมอ, ชาวกวย, หวัวบุญเบิกฟ้า, เหล้าสาโท, สาโท, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์ข้าว, สุรา, ชาวกูย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธนากร พรมลิ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2561). ไหสาโท, 24 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82464
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2561). "ไหสาโท". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82464. (24 มกราคม 2561)
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. "ไหสาโท". 24 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82464.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไหสาโท

ไม่พบข้อมูลการรีวิว