กบจำศีล

1,148      674
 
Creative Commons License
กบจำศีล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : กบจำศีล
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การจับกบที่กำลังจำศีลใต้โพรงดิน ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ มีความเชื่อว่า ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 จะมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้น 3 อย่างคือ 1.กบไม่มีปาก คือจะมีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นปิดรูกบ เป็นอันว่าวันนั้นกบจำศีล ไม่ฆ่าสัตว์อื่นๆ เป็นอาหาร 2.นากไม่มีรูทวาร คือมีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นปิดทวารหนักของตัวนาก เป็นอันว่านากจะไม่ขับถ่ายในวันนั้น เพราะไม่ได้กินอาหาร และ 3.มะขามป้อมจะมีรสหวาน ตามธรรมชาติ กบหายใจทางผิวหนัง และยังหายใจโดยใช้ปอด โดยอากาศจะผ่านเข้าทางรูจมูกสู่ช่องปาก แล้วเข้าสู่หลอดลมและปอด เยื่อบุช่องปากของกบจะมีเส้นเลือดฝอยมากมายเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนอากาศ กบจําศีล คือ การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากช่วงฤดูหนาว (รวมถึงฤดูแล้ง) แหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยทั่วไปจะแห้งขอด อาหารของกบจะขาดแคลน ต่างจากฤดูฝนซึ่งมีสัตว์และแมลงตัวเล็ก ให้หากิน จึงเป็นช่วงเวลาที่กบ จะฝังตัวหลบอยู่ในโพรงใต้ดิน หรือ โคลนตามบ่อและคู อย่างสงบ นอนสงบนิ่ง หลับตา ปิดรูจมูก และหุบปากสนิท ใช้ผิวหนังทำหน้าที่หายใจเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้สูญเสียพลังงานภายในตัวน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงบรรยากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาว (รวมถึงอากาศร้อนในฤดูแล้ง) อาหารที่ใช้เลี้ยงตัวเองในระหว่างนี้จะได้จากไขมันซึ่งสะสมอยู่ภายในร่างกาย จึงเรียกการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนี้ว่า กบจำศีล
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ธรรมชาติ, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, กบ, ชาวกูย, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่, การเอาตัวรอดตามธรรมชาติ, การจับกบ, ชาวกวย, กบไม่มีปาก, กบจำศีล, ความเชื่อ, การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธนากร พรมลิ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2561). กบจำศีล, 28 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/83308
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2561). "กบจำศีล". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/83308. (28 มกราคม 2561)
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. "กบจำศีล". 28 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/83308.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กบจำศีล

ไม่พบข้อมูลการรีวิว