การแต่งกายของชาวกูยบ้านกู่

2,241      1,315
 
Creative Commons License
การแต่งกายของชาวกูยบ้านกู่ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การแต่งกายของชาวกูยบ้านกู่
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ลักษณะการแต่งกายของชาวกูย จะมีความเป็นเอกลักษณ์ ผู้ชาย เสื้อผ้ากิ๊บสีดำ คอตั้งตรง แขนยาว โสร่งทำด้วยผ้าไหม ที่มาของเสื้อชาวกูยมาจากคนในสมัยก่อนมีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม นำเส้นไหมมาสาว ปั่น ทอ เพื่อให้เป็นผืนผ้า แล้วนำมาตัดเป็นตัวเสื้อต่างๆ ตามแบบหรือรูปทรงตามใจชอบ ปัจจุบันการแต่งกายในลักษณะดังกล่าวของชาวกูยยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่ในชุมชนบ้านกู่ ผู้เฒ่าผู้แก่จะยังคงแต่งกายแบบเก่า แต่คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวจะไม่นิยมแต่ง และจะแต่งพร้อมเพรียงกันในงานบุญ ประเพณีของชุมชน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ชาวกวย, ชาวกูย, การแต่งกาย, การแต่งกายของชาวกูยบ้านกู่, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธนากร พรมลิ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2561). การแต่งกายของชาวกูยบ้านกู่, 23 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82051
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2561). "การแต่งกายของชาวกูยบ้านกู่". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82051. (23 มกราคม 2561)
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. "การแต่งกายของชาวกูยบ้านกู่". 23 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82051.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การแต่งกายของชาวกูยบ้านกู่

ไม่พบข้อมูลการรีวิว