การเก็บใบหม่อน

859      176
 
Creative Commons License
การเก็บใบหม่อน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การเก็บใบหม่อน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การเก็บใบหม่อนจากต้นหม่อนของชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับหนอนไหม ในกระบวนการเลี้ยงหนอนไหมเพื่อผลิตผ้าไหม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การเก็บใบหม่อน, ศรีสะเกษ, ชาวกูย, การเลี้ยงไหม, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่, ต้นหม่อน, ใบหม่อน, หม่อน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธนากร พรมลิ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2562). การเก็บใบหม่อน, 29 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/127836
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. (2562). "การเก็บใบหม่อน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/127836. (29 มีนาคม 2562)
ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, ธนากร พรมลิ. "การเก็บใบหม่อน". 29 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/127836.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การเก็บใบหม่อน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว