แบล็คพูลทาวเวอร์

ข้อมูลผลงาน

  454      748     
 
Creative Commons License
แบล็คพูลทาวเวอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แบล็คพูลทาวเวอร์
คำอธิบาย :  แบล็คพูลทาวเวอร์ (Blackpool Tower) ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1894 ตั้งอยู่ ณ เมือง แบล็คพูล (Blackpool) เมืองริมชายหาด ประเทศอังกฤษ มีความสูงประมาณ 158 เมตร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   หอคอย, Blackpool, อังกฤษ, แบล็คพูลทาวเวอร์, แบล็กพูล, Tower, Blackpool Tower, England
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (74.22 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (151.11 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (68.61 KB)