ขนมปัง ไอศกรีม

ข้อมูลผลงาน

  311      240     
 
Creative Commons License
ขนมปัง ไอศกรีม is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ขนมปัง ไอศกรีม
คำอธิบาย :  ขนมปัง ไอศกรีม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   อาหารว่าง, อาหารทานเล่น, ไอศกรีม, ขนมปัง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (200.10 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง