น้ำพุ ไฟ

ข้อมูลผลงาน

  274      242     
 
Creative Commons License
น้ำพุ ไฟ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  น้ำพุ ไฟ
คำอธิบาย :  น้ำพุ ไฟ สถานที่ท่องเที่ยว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   น้ำพุ, ไฟ, สถานที่ท่องเที่ยว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (355.05 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง