ไอศกรีม โรลชาเขียว

ข้อมูลผลงาน

  374      262     
 
Creative Commons License
ไอศกรีม โรลชาเขียว is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ไอศกรีม โรลชาเขียว
คำอธิบาย :  ไอศกรีม โรลชาเขียว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   อาหารว่าง, ขนมปังแบบโรล, ไอศกรีม, ชาเขียว, ขนม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (775.73 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง