ถ้ำเหวตากฟ้า

797      809
 
Creative Commons License
ถ้ำเหวตากฟ้า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ถ้ำเหวตากฟ้า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ถ้ำเหวตากฟ้า : มีระดับความลึกประมาณ 20 เมตร ภายในถ้ำสามารถจุคนได้ประมาณ 1,000 คน ลักษณะภายในถ้ำจะมีปล่องแสงส่องลงมาเพื่อให้ความสว่างภายในถ้ำและอากาศถ่ายเทได้สะดวก โถงภายในถ้ำมีความกว้างไม่คับแคบ มีความสวยงามและน่าอัศจรรย์ เงียบ สงบ ร่มเย็นเหมาะแก่การเจริญวิปัสนากรรมฐาน ซึ่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงประทับอยู่จะใช้ประชุมสงฆ์และใช้ในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ทางวัดได้ค้นพบอิฐมอญโบราณและพระพุทธรูปโบราณต่างๆ เช่น พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงินบุทองเป็นเนื้อเงินยวง เนื้อสำริด ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ เป็นจำนวนมากกว่า 1,000 องค์ ค้นพบในถ้ำด้านบนและได้นำมาเก็บในพิพิธภัณฑ์เป็นบางส่วน ปัจจุบันได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และใช้ประกอบกิจพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นองค์ประธานสูง 9 เมตร เป็นองค์ประธานนามว่าพระพุทธรูปตากสินศรีพรรเพชญ์ธรรมิราชมหาราชา และมีพระพุทธรูป 2 องค์ ด้านซ้ายเป็นพระพุทธรูปองค์ปฐม สูง 5 เมตร ส่วนด้านขวาเป็นพระพุทธรูปเชียงแสน สูง 5 เมตร (ข้อมูลจากแผ่นข้อมูลภายในวัดเขาขุนพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ถ้ำเหวตากฟ้า, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช, วัดเขาขุนพนม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2562). ถ้ำเหวตากฟ้า, 12 พฤษภาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/135717
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2562). "ถ้ำเหวตากฟ้า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/135717. (12 พฤษภาคม 2562)
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "ถ้ำเหวตากฟ้า". 12 พฤษภาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/135717.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ถ้ำเหวตากฟ้า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว