ด้านข้างพระอุโบสถวัดนิมมานรดี

428      168
 

 
ชื่อเรื่อง : ด้านข้างพระอุโบสถวัดนิมมานรดี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดบางแค หรือ วัดนิมมานรดี พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างขึ้นสมัย ร.1 มีหลักฐานกล่าวถึงวัดนี้ในจดหมายเหตุ ร.2 และ ปี พ.ศ. 2515 ร.9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระ​บรม​ราชินีนาถ​ พระบรมราชชนี​พันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาทรงตัดลูกนิมิตพระอุโบสถ​ และได้พระราชทาน​พระปรมาภิไธย​ย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐา​ที่หน้าบันพระอุโบสถ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระอุโบสถ, วัดนิมมานรดี, ด้านข้างพระอุโบสถวัดนิมมานรดี, วัดบางแค
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2562). ด้านข้างพระอุโบสถวัดนิมมานรดี, 12 พฤษภาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/135723
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2562). "ด้านข้างพระอุโบสถวัดนิมมานรดี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/135723. (12 พฤษภาคม 2562)
ฐิติมา ธรรมบำรุง. "ด้านข้างพระอุโบสถวัดนิมมานรดี". 12 พฤษภาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/135723.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ด้านข้างพระอุโบสถวัดนิมมานรดี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว