ภาชนะกรวดน้ำ

ข้อมูลผลงาน

  567      521     
 
Creative Commons License
ภาชนะกรวดน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาชนะกรวดน้ำ
คำอธิบาย :  ภาชนะกรวดน้ำ ตัวพานรองรับน้ำมีขา ด้านบนคล้ายๆ ถ้วยสำหรับที่กรวดน้ำตั้งไว้ที่พานอีกครั้งหนึ่ง ก้นที่กรวดน้ำแคบตรงกลางเรียวป่องออกสำหรับใส่น้ำ ปากของที่กรวดน้ำยาวเรียวเป็นรูเล็ก และมีที่ปิดรูที่กรวดน้ำด้วย ทำมาจากทองเหลือง, อลูมิเนียมหรือแสตนเลส
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   ความเชื่อทางศาสนา, พระ, ศาสนาพุทธ, พุทธศาสนา, วัด, ภาชนะกรวดน้ำ, พิธีกรรมทางศาสนา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ