กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

ข้อมูลผลงาน

  569      222     
 
Creative Commons License
กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
คำอธิบาย :  กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธิติภัทร จริญชัยกุลเจริญ
คำสำคัญ :   เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์, กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร, บทประพันธ์, เจ้าฟ้ากุ้ง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   สไลด์ สื่อนำเสนอ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.83 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง