วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2560

292      226
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2560 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2560
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ทำความรู้จักกับ OTOP ประชารัฐร่วมใจ ยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโพร-ฟรุต (Pro-Fruits) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ บทสัมภาษณ์ ดร.ภูษิตา วรรณิสสร นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพเล่าสู่กันฟัง "เทคโนโลยีดิจิทัลกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และชีวิตยุคดิจิทัลกับ Thailand 4.0"สรุปรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558มะเขือเทศ สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่กรดแอลฟาไลโปอิก (Alpha Lipoic acid) สารต้านอนุมูลอิสระ สารพิษธรรมชาติในอาหารจาก Pokemon Go สู่เกมที่ปฏิสัมพันธ์กับของในโลกจริงได้องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ห้ามการใช้ BPA ในขวดนมและแก้วน้ำเด็กเที่ยวบินประวัติศาสตร์ ! เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Impulse 2 บินผงาดเหนือพีระมิด ภาชนะจากเส้นใยทางใบปาล์มน้ำมันสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ : ความทนต่อแรงดึงการศึกษาลักษณะการลุกไหม้ของวัสดุระดับอ้างอิงเสียงมาตรฐานเซลส์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)ร้อยเรียงเรื่องราว...เล่าเรื่องจากงาน...TISTR and FRIENDS 2016พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิดในสกุลมหาพรหมและสกุลกล้วยหมูสังเล่าสู่กันฟัง : "การปลูกถั่วเขียวหลังนา" วว. กระทรวงวิทย์ เปิดศูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออกบูมเมอแรง...ขว้างไปแล้ว ทำไมกลับมา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เทคโนโลยี, การปลูกถั่วเขียวหลังนา, Pro-Fruits, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, OTOP ประชารัฐร่วมใจ, คุณภาพสิ่งแวดล้อม, เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์, สารพิษธรรมชาติ, การลุกไหม้ของวัสดุ, ชีวิตยุคดิจิทัลกับ Thailand 4.0, วารสาร, วว, พอลิเมอร์, เสียงมาตรฐาน, บูมเมอแรง, กรดแอลฟาไลโปอิก, วิทยาศาสตร์, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปาล์มน้ำมัน, TISTR and FRIENDS 2016, มะเขือเทศ, พรรณไม้ลูกผสม, เทคโนโลยีดิจิทัลกับยุทธศาสตร์ชาติ, เซลส์แสงอาทิตย์, เทคโนโลยียืดอายุลำไย, Pokemon Go, Alpha Lipoic acid, โพร-ฟรุต, BPA, Solar Cell
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, Textbooks, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2560, 24 มิถุนายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142501
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2560". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142501. (24 มิถุนายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2560". 24 มิถุนายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142501.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2560

ไม่พบข้อมูลการรีวิว