สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  7,441
  1,933

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  ควาย (Happy Buffalo)
คำอธิบาย :  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Bubalus bubalis Li. ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่กีบคู่ ลำตัวสีดำหรือเทา เขาโค้งยาว ไม่ผลัดเขา ที่ใต้คางและหน้าอกมีขนขาวเป็นรูปง่าม ครึ่งล่างของขาทั้งสี่มีขนสีขาวหรือขาวอมเทา
คำสำคัญ :   ควาย, กระบือ, buffalo
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน
เจ้าของผลงานร่วม :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
140
ผู้เข้าชม
51,715
ดาวน์โหลด
55,459
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ควาย (Happy Buffalo) 7,441
ปลาดาว (Starfish) 1,359
หมึกยักษ์ (Octopus) 1,080
บทเรียนออนไลน์เรื่อง การผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง 997
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2562 817

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.37 9 ตุลาคม 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.37 9 ตุลาคม 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.37 9 ตุลาคม 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.38 9 ตุลาคม 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.38 9 ตุลาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล