วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.38

499      620
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.38 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.38
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สารบัญสารจากผู้ว่าการตีนเป็ด น้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกอันตรายจากสารผสมอาหารในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงงานแปรรูปน้ำเสาวรสSiC whiskersปรับปรุงพันธุ์โคยำเทคโนรางระบายน้ำเฟอร์โรซีเมนต์เพิ่มผลผลิตพืชด้วยระบบรากอันตรกิริยาระหว่างตะกั่วกับเบนโทไนต์เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมปัญหาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไม้อัดการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสียของจีนข่าวเทคโนโลยีสำหรับชนบท
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วารสาร, เทคโนโลยี, ตะกั่วกับเบนโทไนต์, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รางระบายน้ำ, ตีนเป็ด, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชนบท, SiC whiskers, โรงงานแปรรูปน้ำเสาวรส, ปรับปรุงพันธุ์โค, อันตรายจากสารผสมอาหาร, วว, ยำเทคโน, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วัตถุดิบในอุตสาหกรรมไม้อัด, การระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสียของจีน, น้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก, เพิ่มผลผลิตพืชด้วยระบบราก, เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.38, 9 ตุลาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/156939
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.38". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/156939. (9 ตุลาคม 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.38". 9 ตุลาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/156939.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.38

ไม่พบข้อมูลการรีวิว