วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.37

ข้อมูลผลงาน

  39      37     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.37 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.37
คำอธิบาย :  สารบัญ
จุลินทรีย์เขมือบคราบน้ำมัน
เทคโนโลยีชีวภาพแก้ปัญหาคราบน้ำมัน
จุลินทรีย์กำจัดคราบน้ำมัน
ผลกระทบเขื่อนปากมูล
ไดออกซิน
วท.บันทึก
คอนกรีตผสมขี้เถ้าแกลบ
น้ำมันปาล์ม
Catalytic Converter
การเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ยางพารา
กัมสำหรับผลิตไส้กรอก
ยำเทคโน
ในกระแสธุรกิจเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเผาขยะ
ไม้ประดับ-สมุนไพร
การระคายเคืองต่อดวงตา
ความเชื่อบนพื้นฐานความไม่รู้
รวมข่าวงานวิจัย
สัตว์ทดลองกับงานวิจัยเภสัชภัณฑ์
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   สัตว์ทดลองกับงานวิจัยเภสัชภัณฑ์, วท.บันทึก, การเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว, คอนกรีตผสมขี้เถ้าแกลบ, วารสาร, ผลกระทบเขื่อนปากมูล, วิทยาศาสตร์, ไม้ประดับ-สมุนไพร, Catalytic Converter, รวมข่าวงานวิจัย, การระคายเคืองต่อดวงตา, กระแสธุรกิจเทคโนโลยี, ไดออกซิน, เทคโนโลยี, จุลินทรีย์กำจัดคราบน้ำมัน, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเผาขยะ, วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กัมสำหรับผลิตไส้กรอก, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, น้ำมันปาล์ม, จุลินทรีย์เขมือบคราบน้ำมัน, ผลิตภัณฑ์ยางพารา, เทคโนโลยีชีวภาพแก้ปัญหาคราบน้ำมัน, ยำเทคโน, ความเชื่อบนพื้นฐานความไม่รู้, วว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ