วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.37

488      432
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.37 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.37
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สารบัญจุลินทรีย์เขมือบคราบน้ำมันเทคโนโลยีชีวภาพแก้ปัญหาคราบน้ำมันจุลินทรีย์กำจัดคราบน้ำมันผลกระทบเขื่อนปากมูลไดออกซินวท.บันทึกคอนกรีตผสมขี้เถ้าแกลบ น้ำมันปาล์มCatalytic Converterการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยางพารากัมสำหรับผลิตไส้กรอกยำเทคโนในกระแสธุรกิจเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเผาขยะ ไม้ประดับ-สมุนไพรการระคายเคืองต่อดวงตาความเชื่อบนพื้นฐานความไม่รู้รวมข่าวงานวิจัยสัตว์ทดลองกับงานวิจัยเภสัชภัณฑ์ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วารสาร, การเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว, กัมสำหรับผลิตไส้กรอก, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ยำเทคโน, วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเผาขยะ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, จุลินทรีย์กำจัดคราบน้ำมัน, ผลกระทบเขื่อนปากมูล, การระคายเคืองต่อดวงตา, Catalytic Converter, สัตว์ทดลองกับงานวิจัยเภสัชภัณฑ์, จุลินทรีย์เขมือบคราบน้ำมัน, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพแก้ปัญหาคราบน้ำมัน, คอนกรีตผสมขี้เถ้าแกลบ, วท.บันทึก, วว, ไดออกซิน, เทคโนโลยี, น้ำมันปาล์ม, รวมข่าวงานวิจัย, ความเชื่อบนพื้นฐานความไม่รู้, ไม้ประดับ-สมุนไพร, ผลิตภัณฑ์ยางพารา, กระแสธุรกิจเทคโนโลยี, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.37, 9 ตุลาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/157227
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.37". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/157227. (9 ตุลาคม 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.37". 9 ตุลาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/157227.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.37

ไม่พบข้อมูลการรีวิว