วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2559

279      262
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2559 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2559
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมุมมองการบริหารยุคใหม่ ให้ทันสมัยกับยุคการ เปลี่ยนแปลง บทสัมภาษณ์ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต รองผู้ว่าการบริหารดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งบทบาทใหม่ของเอทานอลกับเชื้อเพลิงไฮโดรเจนตองแตก สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่สารกาบามีผลดีต่อการนอนหลับ : สาหร่ายพวงองุ่น มรกตอันล้ำค่าแห่งท้องทะเลปฏิบัติการ “ExoMars” หาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารพบปรากฏการณ์แสงเหนือส่องประกายเหนือน่านฟ้า ยุโรปหมวกกันน็อกกีฬาฟุตบอล ป้องกันการบาดเจ็บของสมองFDA ระบุ “ยุงตัดต่อพันธุกรรม” ไม่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมเครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติป่าพรุกับโอกาสของการเป็นแหล่งสารสำคัญทุติยภูมิเชื่อมแล้วเจอตำหนิ...ทำไงดีลัดเลาะติดขอบงานสถาปนา 53 ปี วว.การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก จากอาหารหมักพื้นเมืองการปลูกดาวเรืองระบบน้ำหยดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะขามป้อม ว่าด้วยเรื่อง แดด สีดำ และความร้อน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เชื้อเพลิงไฮโดรเจน, ดาวอังคาร, ป่าพรุ, วว, เอทานอล, งานสถาปนา 53 ปี วว., ExoMars, มะขามป้อม, สีดำ, ตองแตก สมุนไพรไทย, หมวกกันน็อก, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ยุงตัดต่อพันธุกรรม, ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง, โพรไบโอติก, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, วิทยาศาสตร์, แดด, วารสาร, สารกาบา, ความร้อน, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, เทคโนโลยี, แสงเหนือ, ระบบน้ำหยด, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาหร่ายพวงองุ่น, เครื่องย่าง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ, Textbooks
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2559, 24 มิถุนายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142504
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2559". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142504. (24 มิถุนายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2559". 24 มิถุนายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142504.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2559

ไม่พบข้อมูลการรีวิว