วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.2558

ข้อมูลผลงาน

  75      39     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.2558 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.2558
คำอธิบาย :  ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเทคโนโลยีอบผลไม้ด้วยไอน้ำเพื่อการส่งออก
นักวิจัยรุ่นใหม่ ความคิดก้าวไกลในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทสัมภาษณ์ ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต ฝ่ายวิศวกรรม
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
คลังความรู้ด้านพลังงานทดแทน : ไบโอก๊าซ (ตอนที่ 1)
มะเดื่อฝรั่ง สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
การบริหารงานแบบยืดหยุ่น
หน้าจอ Kyocera สมาร์ตโฟนต้นแบบรับพลังงานแสงอาทิตย์
สวมใส่แผงโซลาเซลล์ที่แขนช่วยควบคุมชีพผู้ใส่อย่างต่อเนื่อง
น้ำมันมะกอกช่วยฆ่าเซลล์มะเร็ง
สหราชอาณาจักรพัฒนา "รถบัสพลังอุจจาระ"
เครื่องมือมหัศจรรย์รักษาพันธุ์พืช
ฉลาดกับฉลาก (โภชนาการ)
การศึกษาและพัฒนาวิธีการปรับสภาพเครื่องมือวัดอุณหภูมิประเภท Standard Platinum Resistance Thermometer
การประเมินผลพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะจากเส้นโค้งโพลาไรเซซัน (Polarization Vurve)
เด็กวิทย์...พิชิตสมุนไพร...ใบลำตะคอง
ผลการใช้น้ำมันหอมระเหยกระเทียมร่วมกับการบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปรต่อการเหลือรอด E.Coll ในกุ้งแช่เย็น
วว. ฉลองครบรอบ 52 ปี เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเมล็ดอองุ่น
เทคโนโลยีถ่ายภาพและวิเคราะห์การทำงานภายในเซลล์แบบรวดเร็ว
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกระดับเกษตรกร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   การบริหารงาน, โซลาเซลล์, มะเดื่อฝรั่ง, ความชื้นข้าวเปลือก, เทคโนโลยี, พันธุ์พืช, น้ำมันมะกอก, สหราชอาณาจักร, สมาร์ตโฟน, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อบผลไม้, โภชนาการ, ลำตะคอง, ไบโอก๊าซ, วิทยาศาสตร์, บทสัมภาษณ์, เซลล์มะเร็ง, น้ำมันหอมระเหย, มุมไอที, ไอน้ำ, วารสาร, วว, สารสกัดเมล็ดองุ่น, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เครื่องวัดอุณหภูมิ, การกัดกร่อน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ