วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2557

ข้อมูลผลงาน

  40      27     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2557 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2557
คำอธิบาย :  ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมโพรไบโอติกและพรีไบโอติกบทบาทในอนาคตของ วว. กับงานวิจัย "จุลินทรีย์เพื่อชีวิต"
คือผู้ปิดทองหลังพระคือผู้เชี่ยวชาญด้านสาหร่ายของประเทศไทย บทสัมภาษณ์ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย วว.
Wearable Technology เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้
ปฏิบัติการของสหภาพยุโรป ในการจัดการกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
หมีเหม็น สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ISO/IEC 17025 - ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
วิทยาศาสตร์สีเขียว : นักวิทย์ผู้ค้นหาความมหัศจรรย์จากธรรมชาติ
เพิ่มความเหนียวของเส้นด้ายด้วยยางไม้
ข้อแนะนำที่จำเป็นในการวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา
ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก (Synbiotic)
มรกต...สดใส...ในลำโขง
การกำจัดสีและเกลือทีดีเอสในน้ำเสียเอทานอลโดยใช้ระบบดูดซับ
การปลูกพืชกลับหัว
เทคโนโลยีสาหร่าย วว. จากความรู้...สู่ความเป็นเลิศ
ทำไมเวลาฝนตก จึงมีฟ้าผ่า และทำไมฟ้าจึงแลบด้วยครับ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   โลหะวิทยา, สมุนไพรไทย, Wearable Technology, โพรไบโอติก, บทสัมภาษณ์, ลำโขง, หมีเหม็น, วิทยาศาสตร์สีเขียว, ซินไบโอติก, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เส้นด้าย, ปลูกพืชกลับหัว, วว, ISO/IEC 17025, เอทานอล, จุลินทรีย์เพื่อชีวิต, ยางไม้, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, เทคโนโลยีสาหร่าย, พรีไบโอติก, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภูมิอากาศ, วารสาร, ฟ้าผ่า
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (93.81 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง