วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2556

320      253
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2556 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2556
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สำรวจยุทธศาสตร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...องค์กรสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติการประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยามากคุณค่าของเซรามิก บทสัมภาษณ์ ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุ วว.กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแนวโน้มการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ได้จากธรรมชาติสมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่ลูกประคบสมุนไพรการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม (Weld Wuality Examnation)การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการตรวจจับวัตถุระเบิดที่สนามบินพริกขี้หนู-ใบหูเสือกำจัดปลวกการทดสอบความแข็งของวัสดุโลหะ 2 ส่วนผสมน้ำยาบ้วนปากเล่าสู่กันฟัง...ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ISE13 Congress ณ สาธารณรัฐออสเตรีย การศึกษาการปนเปื้อนของเห็ดนางรมหลวงในระยะเปิดดอกการทำเตาหุงต้มสองชั้นประหยัดพลังงานด้วยถังเหล็กทรงกระบอกสรุปผลงานวิจัยเด่น วว. ประจำปี 2555 ทำไมกลางป่าถึงมีสัญญาณโทรศัพท์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วว, ตรวจจับวัตถุระเบิด, ผลงานวิจัยเด่น วว., การทดสอบ, ประชุมนานาชาติ ISE13 Congress, คุณภาพงานเชื่อม, กำจัดปลวก, สัญญาณโทรศัพท์, เห็ดนางรมหลวง, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เตาหุงต้ม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ยุทธศาสตร์หลัก, วารสาร, ใบหูเสือ, น้ำยาบ้วนปาก, ลูกประคบ, ประโยชน์จากพลังงาน, พริกขี้หนู, บทสัมภาษณ์, สมุนไพรไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2556, 15 กรกฎาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/144250
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2556". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/144250. (15 กรกฎาคม 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2556". 15 กรกฎาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/144250.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2556

ไม่พบข้อมูลการรีวิว