Scratch โปรแกรมช่วยเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

656      477
 
Creative Commons License
Scratch โปรแกรมช่วยเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Scratch โปรแกรมช่วยเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : Scratch โปรแกรมช่วยเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : OSS, โปรแกรมมิ่ง, Play and learn, Proframming, Open Source Software, การเขียนโปรแกรม, Scratch, Learning by doing
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Software
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2559). Scratch โปรแกรมช่วยเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 16 มีนาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14538
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2559). "Scratch โปรแกรมช่วยเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14538. (16 มีนาคม 2559)
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. "Scratch โปรแกรมช่วยเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์". 16 มีนาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14538.


รีวิว : Scratch โปรแกรมช่วยเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว