วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 เดือนต.ค.-ธ.ค.2555

313      214
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 เดือนต.ค.-ธ.ค.2555 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 เดือนต.ค.-ธ.ค.2555
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สิ่งที่ในหลวงทรงทำให้คนไทยตลอดมาบทสัมภาษณ์ นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม เครื่องจักรกลทางวิศวกรรมของไทยไม่เป็นรองชาตใดนานาอารยะIPv6 ระบบบ้านเลขทีใหม่บนโลกอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี Green car พลังงานทางเลือกการประหยัดพลังงานอย่างง่ายๆ ในที่ทำงานสมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่อยากทำปุ๋ยหมักแบบรวดเร็ว เติมหัวเชื้อเร่งดีกว่าจริงหรือ?การลดอาการไอดินน้ำมันจากเปลือกมังคุดและเปลือกทุเรียน ข้อสังเกตของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค : ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร การเพิ่มมูลค่าน้ำเสีย โดยผลิตปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟตสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เคลื่อนตัวได้ (Migratory Corrosion Inhibitor) สำหรับคอนกรีตเสริมแรง เส้นทางงานวิจัย...บันไดสู่ความสำเร็จการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อของน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดสบู่ดำต่อเซลล์ L929ไตรเทอร์พีนส์ ของดีที่มีในเห็ดการทำปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยพืชสด)ภูมิปัญญาไทย สู่ผลงานวิจัย วว. ก้าวไกลสู่สากล แมลงหวี่...ตัวเล็กๆ แต่ร้ายใช่เล่น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ในหลวง, บทสัมภาษณ์, ไตรเทอร์พีนส์, เปลือกทุเรียน, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ประหยัดพลังงาน, Green car, เปลือกมังคุด, IPv6, เส้นทางงานวิจัย, ผลงานวิจัย วว., ปุ๋ยละลายช้า, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปุ๋ยหมัก, สมุนไพรไทย, Migratory Corrosion Inhibitor, วว, การทำปุ๋ยอินทรีย์, ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร, หัวเชื้อเร่ง, เมล็ดสบู่ดำ, วารสาร, เซลล์เนื้อเยื่อ, อินเทอร์เน็ต, แมลงหวี่, อาการไอ, พลังงานทางเลือก, น้ำมันไบโอดีเซล, วิทยาศาสตร์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 เดือนต.ค.-ธ.ค.2555, 15 กรกฎาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/145396
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 เดือนต.ค.-ธ.ค.2555". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/145396. (15 กรกฎาคม 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 เดือนต.ค.-ธ.ค.2555". 15 กรกฎาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/145396.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 เดือนต.ค.-ธ.ค.2555

ไม่พบข้อมูลการรีวิว