เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวที่แวดล้อมเด็ก

1,400      392
 
Creative Commons License
เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวที่แวดล้อมเด็ก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวที่แวดล้อมเด็ก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สิ่งรอบตัว คำพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เรียนรู้เรื่องครอบครัว, glossary, ความรู้ทั่วไป, คำศัพท์ภาษาไทย, คำพื้นฐาน, สิ่งรอบตัว, ปฐมวัย, แบบฝึกหัด, บัตรคำ, สร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย, เสริมทักษะ, บัตรคำศัพท์, เรื่องราวรอบตัวที่แวดล้อมเด็ก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, แบบฝึกหัด, ข้อสอบ, กิจกรรม และ Labs, คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวที่แวดล้อมเด็ก, 18 กรกฎาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/146687
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวที่แวดล้อมเด็ก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/146687. (18 กรกฎาคม 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวที่แวดล้อมเด็ก". 18 กรกฎาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/146687.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวที่แวดล้อมเด็ก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว