คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย

ข้อมูลผลงาน

  2,301      697     
 
Creative Commons License
คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย
คำอธิบาย :  คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย
สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://mooc.learn.in.th/main/detail/NSTDA/RQM_001/NSTDA_000021
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.
คำสำคัญ :   การบันทึกข้อมูลงานวิจัย, คู่มือปฏิบัติการ, วิจัย, research, log book, Logbook, คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย
URL :   https://mooc.learn.in.th/main/detail/NSTDA/RQM_001/NSTDA_000021
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (10.48 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง