คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย

3,469      1,675
 
Creative Commons License
คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://mooc.learn.in.th/main/detail/NSTDA/RQM_001/NSTDA_000021
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : log book, คู่มือปฏิบัติการ, การบันทึกข้อมูลงานวิจัย, คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย, วิจัย, research, Logbook
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://mooc.learn.in.th/main/detail/NSTDA/RQM_001/NSTDA_000021
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.. (2563). คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย, 3 กุมภาพันธ์ 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/147200
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.. (2563). "คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/147200. (3 กุมภาพันธ์ 2563)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.. "คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย". 3 กุมภาพันธ์ 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/147200.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว