ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,408
  4,983

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
คำอธิบาย :  หนังสือแนะนำแนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://mooc.lear.i.th/mai/detail/NSTDA/RQM_002/NSTDA_000022
คำสำคัญ :   วิจัย, plagiarism, ต้นฉบับตัวเขียน, technical writing, authorship, research, ผลงานทางวิชาการ, manuscripts, การเขียนบทความ, การเขียนทางวิชาการ, การลอกเลียนวรรณกรรม, ความเป็นเจ้าของผลงาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
3
ผู้เข้าชม
12,021
ดาวน์โหลด
6,483
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 9,408
คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย 3,615
การบันทึกข้อมูลงานวิจัย 592

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 15 มกราคม 2564
คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย 3 กุมภาพันธ์ 2563
การบันทึกข้อมูลงานวิจัย 11 พฤศจิกายน 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล