การบันทึกข้อมูลงานวิจัย

496      373
 
Creative Commons License
การบันทึกข้อมูลงานวิจัย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การบันทึกข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การบันทึกข้อมูลงานวิจัยresearch record keeping
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การบันทึกงานวิจัย, งานวิจัย, research record keeping
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.. (2562). การบันทึกข้อมูลงานวิจัย, 11 พฤศจิกายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/159070
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.. (2562). "การบันทึกข้อมูลงานวิจัย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/159070. (11 พฤศจิกายน 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.. "การบันทึกข้อมูลงานวิจัย". 11 พฤศจิกายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/159070.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การบันทึกข้อมูลงานวิจัย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว