วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2554

284      234
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2554 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2554
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สร้าง Platform การวิจัยเพื่อสานฝันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยรุดหน้า สัมภาษณ์ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณบทสัมภาษณ์ นางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการ วว. "วว. วิจัยเพื่อคนไทยพึ่งตนเอง" วว.NFC เพื่อชีวิตประจำวันที่ง่ายขึ้นวัสดุฉนวนกับการประหยัดพลังงานมะกล่ำตาหนูห่อหมกปลาเค็มKMที่อ่างศิลาวิทย์แกเลอรีเค็ม...อย่างมีคุณค่าใยอาหาร:บทบาทที่มีต่อสุขภาพการทดสอบความแข็งของวัสดุโลหะนวัตกรรมจากภูมิปัญญาไทยน้ำยาบ้วนปากศักยภาพ SMEs เรื่องที่ชาติไหนๆ ก็ให้ความสำคัญUNCTADผลิตภัณฑ์น้ำยาเช็ดพื้นจากสมุนไพรไพลขนุนปีเดียว48 ปี วว. กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ทำไมทองจึงเป็นสีทอง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ทองจึงเป็นสีทอง, สร้าง Platform การวิจัย, ภูมิปัญญาไทย, ความแข็งของวัสดุโลหะ, มะกล่ำตาหนู, เค็มอย่างมีคุณค่า, ใยอาหาร, ขนุน, NFC, KMที่อ่างศิลา, การประหยัดพลังงาน, บทสัมภาษณ์, วิทย์แกเลอรี, วัสดุฉนวน, UNCTAD, 48 ปี วว, วว., ศักยภาพ SMEs, สมุนไพรไพล, น้ำยาบ้วนปาก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2554, 25 กรกฎาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/147250
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2554". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/147250. (25 กรกฎาคม 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2554". 25 กรกฎาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/147250.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2554

ไม่พบข้อมูลการรีวิว