วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.- ก.ย. 2553

306      316
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.- ก.ย. 2553 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.- ก.ย. 2553
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วว. กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรามิก ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้สัมภาษณ์ นายสุรพล วัฒนวงศ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)S&Tพัฒนาการสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก 1G สู่ 3G ในปัจจุบันทิศทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมไทยวิทยาศาสตร์เยาวชน...ผ่านผืนดิน ผืนฟ้า และผืนป่าสะแกราชสมุนไพรกับเวชสำอางการวัดความกลม (Roundness Measurement) รถที่ชาร์จไฟแล้ว จะนำไปใช้ชาร์จไฟต่อได้ ชา...สมุนไพรล้างพิษชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) การสอบเทียบอุณหภูมิและการตรวจสอบคุณสมบัติของเทอร์โมสแกนแมกโนเลียไทยสู่แมกโนเลียโลกพฤติกรรมสึกหรอของเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 316L ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผงเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh ในถังไฟเบอร์กลาสผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วว. วิจัยและพัฒนาจากวัตถุดิบธรรมชาติของไทย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผืนป่าสะแกราช, วิทยาศาสตร์, รถที่ชาร์จไฟ, สมุนไพรกับเวชสำอาง, เซรามิก, เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น, ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้, ชาสมุนไพรล้างพิษ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, แมกโนเลียไทย, เทอร์โมสแกน, สัมภาษณ์, วารสาร, S&T, เทคโนโลยี, ชีวสารสนเทศ, พฤติกรรมสึกหรอของเหล็กกล้า, วว, นวัตกรรมไทย, โทรศัพท์เคลื่อนที่, การวัดความกลม, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.- ก.ย. 2553, 27 กรกฎาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/147441
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.- ก.ย. 2553". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/147441. (27 กรกฎาคม 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.- ก.ย. 2553". 27 กรกฎาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/147441.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.- ก.ย. 2553

ไม่พบข้อมูลการรีวิว