สาระวิทย์ ฉบับที่ 77 , เดือน สิงหาคม 2562

1,167      843
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 77 , เดือน สิงหาคม 2562 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สาระวิทย์ ฉบับที่ 77 , เดือน สิงหาคม 2562
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เรื่องจากปก- ทดลองปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศ ความหวังสร้างยาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ .....
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์, สาระวิทย์, Sarawit
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2562). สาระวิทย์ ฉบับที่ 77 , เดือน สิงหาคม 2562, 7 สิงหาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149035
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2562). "สาระวิทย์ ฉบับที่ 77 , เดือน สิงหาคม 2562". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149035. (7 สิงหาคม 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "สาระวิทย์ ฉบับที่ 77 , เดือน สิงหาคม 2562". 7 สิงหาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149035.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สาระวิทย์ ฉบับที่ 77 , เดือน สิงหาคม 2562

ไม่พบข้อมูลการรีวิว