แบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์

ข้อมูลผลงาน

  32      14     
 
Creative Commons License
แบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์
คำอธิบาย :  แบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   คิดเลขเร็ว, ความรู้ทั่วไป, สื่อเสริมทักษะเด็กปฐมวัย, เลข, ก่อนวัยเรียน, เสริมทักษะ, อนุบาล, คณิตศาสตร์, ปฐมวัย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, ข้อสอบ, กิจกรรม และ Labs, แบบฝึกหัด