การละเล่นเพลงพื้นบ้าน "เพลงเรือ"

604      251
 
Creative Commons License
การละเล่นเพลงพื้นบ้าน "เพลงเรือ" ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การละเล่นเพลงพื้นบ้าน "เพลงเรือ"
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การละเล่นเพลงพื้นบ้าน "เพลงเรือ" ที่มีเนื้อร้องเกี่ยวกับตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เพลงพื้นบ้าน, บางเสด็จ, ป่าโมก, วัดท่าสุทธาวาส, เพลงเรือ, อ่างทอง, ยุวศิลปิน, ตุ๊กตาชาววัง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, พิรญาณ์ น่วมด้วง, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, ยุวศิลปิน สืบศิลป์พื้นบ้านบางเสด็จ, อุกฤษ จันทร์ตรี, พัชรี โชติช่วง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, พิรญาณ์ น่วมด้วง, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, ยุวศิลปิน สืบศิลป์พื้นบ้านบางเสด็จ, อุกฤษ จันทร์ตรี, พัชรี โชติช่วง. (2562). การละเล่นเพลงพื้นบ้าน \"เพลงเรือ\", 22 สิงหาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/150352
ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, พิรญาณ์ น่วมด้วง, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, ยุวศิลปิน สืบศิลป์พื้นบ้านบางเสด็จ, อุกฤษ จันทร์ตรี, พัชรี โชติช่วง. (2562). "การละเล่นเพลงพื้นบ้าน \"เพลงเรือ\"". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/150352. (22 สิงหาคม 2562)
ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, พิรญาณ์ น่วมด้วง, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, ยุวศิลปิน สืบศิลป์พื้นบ้านบางเสด็จ, อุกฤษ จันทร์ตรี, พัชรี โชติช่วง. "การละเล่นเพลงพื้นบ้าน \"เพลงเรือ\"". 22 สิงหาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/150352.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การละเล่นเพลงพื้นบ้าน "เพลงเรือ"

ไม่พบข้อมูลการรีวิว